ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਟਾਰਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਈਟਸ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਟਾਰਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਈਟਸ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ अप्रिय ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟਾਰਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਂਗੀਵਾਇਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਜਲੂਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ, ਲਾਗ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਖੋਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਖੁਰਾਕ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ structureਾਂਚੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੰਦ ਰੋਗ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਹਨ ਜੋ ਟਾਰਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਟਾਰਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਭੋਜਨ ਅਕਸਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਟਾਰਟਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖੁਰਾਕ ਨਿਯਮਤ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਟੂਥ ਬਰੱਸ਼ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਕਿਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਕਿਬਬਲ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰ ਸਫਾਈ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਟਾਰਟਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਕਸਰ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਨਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਰਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਟਾਰਟਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਜਾਂ ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਉੱਨਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਓਰਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. Artਿੱਲੇ ਦੰਦ, ਸੰਕਰਮਣ, ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਾਰਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.