ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ

ਨਵੇਂ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਨਵੇਂ ਮਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਚੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ.

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ (ਕੁੜੀਆਂ) ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ, ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਬਿੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂ neighborsੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ puਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਮਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਤੂਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ.

ਖਿਲਾਉਣਾ

ਬਿਰਥਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਚ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ takesਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਦਰਅਸਲ, ਉਸਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਨਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਰਸਿੰਗ (ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ) ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ. ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਆਪਣੀ ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਕੜ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਮ ਬਾਲਗ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਤੂਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ

ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਚ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ. 103.5 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ. ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਜ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਲਈ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੋ. ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤੂਰੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਨਵ ਜਮ ਬਚ ਨ ਬਲ ਖ ਰਹ ਸ,ਗਰਭਵਤ ਪਤਨ ਦ ਮਤ ਦ ਕਰਣ ਬਣ ਪਤ ਤ ਦਈ ! (ਜਨਵਰੀ 2022).