ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਖਲਾਈ

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਤੀਰਾ

ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਤੀਰਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ. ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਉੱਨ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਾਈਕਾ) ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਗਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾੜੇ practicesੰਗਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਪਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਨ ਚੂਸਣ ਜਾਂ ਪਾਈਕਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

"ਉੱਨ ਚੂਸਣ" ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਰਸਿੰਗ ਵਤੀਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਣੀ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ) ਦੇ ਕੋਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾਬੱਧ (ਜਾਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਡ) ਨਰਸਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ wਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਐਕਰੀਲਿਕ ਫੈਬਰਿਕਸ, ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਾਈਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਦਾ ਹੈ) ਗੈਰ-ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪਰਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੀਅਰ). ਪਾਈਕਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੋਕਾ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ. ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਉੱਨ ਦੇ ਚੂਸਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਿਆਮੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਮੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਨਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ oolਨ ਦੇ ਚੁੰਘਣ ਵਰਗੇ ਘਟੀਆ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ.

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ. ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ. ਬੋਰਮ ਪੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿ .ਮਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਉੱਨ ਚੂਸਣ: ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ.

ਜਬਰਦਸਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ: ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਜਾਓ. ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ. ਹੈਪੇਟਿਕ ਲਿਪੀਡੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਆਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ. ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਓ: ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪੀਸੀਜ਼-ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਉਦਾ. ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋ.

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਹਨ.

 • ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋ.
 • ਫਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਤਾਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਟ੍ਰੀਟ ਜਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ
 • ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਓ
 • ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੱਚੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿesਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮੋ
 • ਫੂਡ ਪਹੇਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜਾਂ ਕਿubeਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ' ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਭੋਜਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹੀਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ (ਪਲੱਸ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ)
 • ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਰਡ ਫੀਡਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੱਛੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਓ
 • ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖੰਭੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ
 • ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਛੋਟੇ ਫਰਿੱਡ ਖਿਡੌਣਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਿਡੌਣਾ ਚੂਹੇ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਜਾਓ.
 • ਕੈਟਨੀਪ-ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਬਿੱਲੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

  ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੇਅਰ

  ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਐਂਟੀ-ਜਨੂੰਨਸ਼ੀਲ ਡਰੱਗ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਂਟੀ-ਓਬਸਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੋਮੀਪ੍ਰਾਮਾਈਨ (ਕਲੋਮੀਕਲਮੀ®) ਅਤੇ ਫਲੂਆਕਸਟੀਨ (ਪ੍ਰੋਜ਼ਾਸੀ) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਹਨ. ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ.

  ਕਲੋਮੀਪ੍ਰਾਮਾਈਨ ਇਕ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਰੀ-ਅਪਟੈਕ ਇਨਿਹਿਬਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੁਚੱਜੀ ਅਵਧੀ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਗਾੜ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ (ਉਮਰ ਭਰ) ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ.

  ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ). ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਘਟਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਕ .ਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਧਾਰਨ (ਅਖੌਤੀ ਐਂਟੀਕੋਲਿਨਰਜਿਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ.

  ਫਲੂਐਕਸਟੀਨ ਇਕ ਹੋਰ ਐਂਟੀਓਬੈਸਿਓਨਲ ਐਂਟੀਡੈਪਰੇਸੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਲੇਟੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ (ਜੀਵਨ-ਕਾਲ) ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ.

  ** ਇਹ ਲੇਖ ਟੁਫਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ, © 1998, ਟਫਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਜ਼, ਡਾ: ਨਿਕੋਲਸ ਡੋਡਮੈਨ ਦੁਆਰਾ, "ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਐਟੀਓਲੌਜੀ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ" ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਸੀਡੀ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾੱਪੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
  www.tufts.edu/vet/mediaservices.


  ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: 897-1 SOS - A Quick Action to Stop Global Warming (ਜਨਵਰੀ 2022).