ਜਨਰਲ

ਬੰਗੂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਨ ਅਧਿਆਇ 70

ਬੰਗੂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਨ ਅਧਿਆਇ 70

ਬੰਗੂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਨ ਅਧਿਆਇ 70

ਦ੍ਰਿਸ਼:

ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ।

ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ਼ ਫਾਈਵ ਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਝੁੰਡ ਸਨ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭੌਂਕਦੇ ਅਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.

"ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ?"

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਫਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ।

ਕਤੂਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਪੈਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

"ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ।"

"ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"

"ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁੰਘ ਸਕਦਾ ਹਾਂ!"

“ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”

“ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।”

"ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ."

"ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

"ਓਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

“ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

"ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ?"

"ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ."

"ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"

"ਓ, ਚਲੋ, ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ."

“ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।”

"ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?"

"ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ!"

“ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ।”

"ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ!"

“ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੁਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗਾ।"

“ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

"ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?"

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਲਖ ਦ ਕਮਤ ਦ ਇਸ ਕਤ ਦ ਦਰ-2 ਤਕ ਨ ਚਰਚ, ਦਖ ਪਜਬ ਮਡ ਦ ਅਵਲ ਸਕ! (ਜਨਵਰੀ 2022).