ਜਨਰਲ

ਭਟਕਣਾ ਯਹੂਦੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ

ਭਟਕਣਾ ਯਹੂਦੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ hrs ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੂਡਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਲੋਕ ਜੂਡਸਮ (ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਉਪਾਸਕਾਂ ਵਜੋਂ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰੱਬੀ (ਰੱਬੀ ਸ਼ਲੋਮੋ ਯੋਸੇਫ ਜ਼ਾਲਮੈਨ ਔਰਬਾਚ ਸਮੇਤ - ਜਿਸ ਨੇ "ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੁਸਤਕ" ਲਿਖਿਆ -) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ tz ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲੇਖ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਕੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?

ਹਰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ" ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ!

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ।

ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ - ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀਵਰਡ: ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਉਪਕਰਣ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ: ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਵਾਰਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਸਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਟਕਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੈ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਪਰ. ਗਗ ਸਘ ਵਲ ਕਤ ਵਡ ਗਲਤ ਤ ਗਰ ਮਮ ਨ ਕ ਆਖਆ? By Bibi Navdeep Kaur Italy (ਜਨਵਰੀ 2022).