ਜਨਰਲ

ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ

ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਸਪਰਲਿੰਗ। "ਕਾਲਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਰ 'ਤੇ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਐਸ.ਡੀ.

ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੋ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੀਕਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਕਸਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਬਕਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ "ਕੈਟ-ਪ੍ਰੂਫ਼" ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਡੀ ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਕੋਝਾ ਲੱਗੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਪਰਲਿੰਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤਿਅੰਤ ਹੱਲ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾ ਸਪਰਲਿੰਗ ਐਸ.ਡੀ.

"ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਨਿੰਗ ਕਾਲਰ ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਨਫੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਡਾ. ਸਪਰਲਿੰਗ ਐਸ.ਡੀ. "ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।"

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਕਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਖੇਤਰ.

ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਕਾਲਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨ ਕਰਨ," ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਐਸ.ਡੀ. "ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਨਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੰਧ ਕਰਨਗੇ."

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ sd ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਰ ਜਾਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ sd ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ r ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਪਰਲਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿੰਡਰ ਬਲਾਕ ਲਿਟਰ ਸਤਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁੱਕੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਐਕੁਏਰੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਐਸਡੀ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ-ਕੈਟ ਸਪਰੇਅ ਨਾਮਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ sd ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ-ਬਿਲਟ, ਐਕਰੀਲਿਕ ਐਕੁਏਰੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਐਸਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਟਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਐਸਡੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਟਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ