ਜਨਰਲ

ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 4 slinky ਕੁੱਤਾ

ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 4 slinky ਕੁੱਤਾ

ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 4 slinky ਕੁੱਤਾ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4, ਫਿਲਮ: ਸਲਿੰਕੀ ਡੌਗ ਡੈਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:. ਇਹ Slinky Dog Dash ਖਿਡੌਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿਯੋਗ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਖਿਡੌਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਕਸਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ, ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਰਲਰ D23 ਐਕਸਪੋ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵੀਂ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵੀਂ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4, ਫਿਲਮ: ਸਲਿੰਕੀ ਡੌਗ ਡੈਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:. ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਨੂੰ 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4, ਫਿਲਮ: ਸਲਿੰਕੀ ਡੌਗ ਡੈਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਇਹ Slinky Dog Dash ਖਿਡੌਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿਯੋਗ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਖਿਡੌਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 21 ਜੂਨ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਨੂੰ 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਫਿਲਮ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਫਿਲਮ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਨੂੰ 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਟਰਲਰ ਹੈ ਜੋ ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਮੂਵੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਨਵਾਂ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ। ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ।

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ

ਟੌਏ ਸਟੋਰੀ 4 ਟਰਲਰ - ਅਧਿਕਾਰਤ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Cандуқчаи Зулбиё. Sandukchai Zulbiyo Ватан чист? Vatan chist? (ਜਨਵਰੀ 2022).