ਜਨਰਲ

ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੈ. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਹਮਲਾ" ਜਾਂ "ਰਹਿਣਾ" ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਗਾਹਕ) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ "ਹਰਡਿੰਗ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, TENS ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਢ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਢ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. TENS ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰੁਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ.

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀ ਹੈ।

ਲਿਖਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਗ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗਾਹਕ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ! ਕੁਝ ਸ਼ੋਰ-ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈਅਰਬਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਵਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।

ਇਹ ਭਾਗ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ।

ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਆਮ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ: ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਧੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ: ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜੋ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ! ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ: ਬਸ ਫੜੋ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿੱਚੋ! ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ (ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੌਂਕਣ, ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਕੂਨ ਜਾਂ ਪੰਛੀ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਕਹੜ ਸਵਲ ਤ parmish verma ਦ ਮਗਤਰ ਹਈ ਭਵਕ? ਕਹ ਇਹ ਸਵਲ ਔਰਤ ਨ 10 ਵਰ ਪਛਆ ਜਦ ਹ (ਜਨਵਰੀ 2022).