ਜਨਰਲ

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ!

ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਵਟ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨੇਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ

ਇਹ ਭਾਗ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਵੀ - ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਿਲੰਦੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ. ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

CSS CSS-ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਕਅੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੌਖ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੈੱਬ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। CSS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਤੱਤ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ CSS ਕੋਡ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ HTML ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ! ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ।

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੈਮ ਲਿੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੈਮ ਲਿੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ - ਗੂਗਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੇਟਰ ਵਜੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। FetchLab ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ, ਜਾਂ ਡੈਸਕਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਨ।

ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ!

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। YouTube 'ਤੇ VR ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ GIF ਲਿਖਣ ਤੱਕ। ਦ

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਬੋਟ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨ ਹਨ!

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੌਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਸੀ ਹਨ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਪੀ-ਕੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ "ਸਹੀ" ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ?

ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ?

ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਮਗਰ ਸਗਰਰਆ!ਇਕ ਵਰ ਫਰ Punjabi Boliyan ਦ ਨਲ Punjabi Boliyan Da Badshah Magar Chacha! Gidha (ਜਨਵਰੀ 2022).