ਜਨਰਲ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵ ਹਨ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਗੋਲੀ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੁੱਖ 'ਮਹਿਮਾਨ' ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਲੇਖ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੈਡ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀਆਂ ਹਨ.

ਦੁਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਬਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਬਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ - ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਥਾਂ ਹੋਵੇ।

ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜੇਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ $50- $60 USD ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਈ $0.20 USD ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 100 ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ $2-3 USD ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਬਿੱਲੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ - ਕਲਾਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਆਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਲੇਖ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਨ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿਊਇੰਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਬ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਚੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ "ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਗੋਲੀ ਜੇਬ" ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ, ਡੈਨੀਅਲ ਬਿਕਨੈਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: 비브라토에웃긴 영상 모음 2020! 재미 있고 유머러스 한 비디오. 올해의 웃긴있는 단편 않으면 미안하다고 느낄 것입니다 #4 (ਜਨਵਰੀ 2022).