ਜਨਰਲ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਓਹਲੇ ਸੁਪਰ ਮੋਟੀ ਰੀਟਰੀਵਰ ਰੋਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਓਹਲੇ ਸੁਪਰ ਮੋਟੀ ਰੀਟਰੀਵਰ ਰੋਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਓਹਲੇ ਸੁਪਰ ਮੋਟੀ ਰੀਟਰੀਵਰ ਰੋਲ ਡੌਗ ਟ੍ਰੀਟ ਵਿਅੰਜਨ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਓਹਲੇ ਸੁਪਰ ਮੋਟੀ ਰੀਟਰੀਵਰ ਰੋਲ ਡੌਗ ਟ੍ਰੀਟ ਵਿਅੰਜਨ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸ਼ੀ ਰੋਲ ਵਾਂਗ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖੇ।

ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਲੂਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਮੈਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਓ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਓ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ SD ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: 5 ਖਤਰਨਕ ਕਤ 5 Most Dangerous Dog in World (ਜਨਵਰੀ 2022).