ਜਨਰਲ

ਕੇਟ ਅਪਟਨ ਬਿੱਲੀ ਡੈਡੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐਫ

ਕੇਟ ਅਪਟਨ ਬਿੱਲੀ ਡੈਡੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐਫ

ਕੇਟ ਅਪਟਨ ਬਿੱਲੀ ਡੈਡੀ ਜੀਆਈਐਫ

ਡੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰਿਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਧੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।

ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ।

ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।

ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਔਰਤ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਦ ਡੇਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।

ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੈਵਿਕ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਚ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਪਾਲਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Kate Upton Performs Britney Spears Baby One More Time. Lip Sync Battle (ਜਨਵਰੀ 2022).