ਜਨਰਲ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟੋਮਾਈਕੋਸਿਸ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟੋਮਾਈਕੋਸਿਸ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟੋਮਾਈਕੋਸਿਸ.

ਬਲਾਸਟੋਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੋਰੇਲਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਮੋਰਫਿਕ ਉੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਖੋਜਾਂ, ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਯੂਵੀਟਿਸ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੈਟਿਨਲ ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਰੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਪੌਲੀਮੇਰੇਜ਼ ਸੀਐਚਐਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਸਟੋਮਾਈਸਿਸ ਡਰਮੇਟਾਇਟਿਡਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਰੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਯੂਵੀਟਿਸ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੈਟਿਨਲ ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨੇ ਰੈਟਿਨਲ ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਰੇਟਿਨਾਇਟਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮੈਟਸ ਕੋਰੀਓਰੇਟਿਨਾਈਟਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਲਾਸਟੋਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟੋਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਬਲਾਸਟੋਮਾਈਕੋਸਿਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗ ਨੂੰ ਯੂਵੀਟਿਸ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੈਟਿਨਲ ਵੈਸਕੁਲਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: #ਸਕਰ ਕਤਆ ਦਆ ਦੜ ਦ ਸਨਦਰ ਮਕਬਲ ਦਖ: ਲਬ ਦ ਗਰਉਡ ਅਦਰ 64ਵ ਸਲ ਦਆ ਰਚਕ ਖਡ (ਜਨਵਰੀ 2022).