ਜਨਰਲ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਕੁੱਤੇ ਹੈਂਡਬੈਗਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੋਣ ਖੋਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਾਰਬੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚਮੜੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬੈਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬੈਗ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੈ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਪੈਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੈਕਪੈਕ ਹਨ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਬੈਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਕਪੈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬੈਕਪੈਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੈਗ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਹੈ। ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਬੈਕਪੈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੈਕਪੈਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੈਕਪੈਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬੈਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬੈਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬੈਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬੈਗ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਬੈਕਪੈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.

ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਬੈਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬੈਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੈਗ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਹੈ। ਬੈਕਪੈਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਕਪੈਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੁੱਤੇ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਪੈਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਬੈਕਪੈਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬੈਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬੈਗ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਲ ਵਾਲਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੂਨੀ ਅਤੇ ਬੋਰਕੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਕਪੈਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।