ਜਨਰਲ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

ਕੁਝ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਡਾਕਟਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ - ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਭਾਗ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਕੁਝ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਮੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਥਨ ਜਾਂ ਟੈਨਸਰਫਲੋ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ:  ,https://youtu.be/Qf6lRKJhCm8

ਇਮੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਆਮ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ. ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਲੀਡ ਬਣਾਉਣ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਈਓ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ - ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮੇਲ ਖਾਂਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਪੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਮੋਡੀਅਮ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤੜੀ ਦੁਆਰਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੋਖਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​​​ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੇਣਾ - ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰੀਸੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਮੋਡੀਅਮ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਕਤ ਦ ਭਗੜ,ਢਲ ਤ ਨਚਦ ਕਤ,ਵਟਸਐਪ ਹਟ ਵਡਉ (ਜਨਵਰੀ 2022).