ਜਨਰਲ

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ 2012 ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ 2012 ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ 2012 ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ 2012 ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਦਤ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਕਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਕਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਕੁੱਤੇ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਡੈਂਡੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ, ਆਓ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣ, ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ 2012 ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ: “ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੀਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?"

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਹ pn ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Dog leash 2012 full movie free download ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ," ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।" ਸੋ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ!" ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, "ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ," ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ 2012 ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ pn ਹੈ।" ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ. ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Dog leash 2012 full movie free download ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਇਹ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖੁਆਈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

1. ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। Dog leash 2012 full movie free download ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, "ਓਹ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ," ਜਾਂ "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਅਨ ਦੇ ਪਾਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੂਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: #ਸਕਰ ਕਤਆ ਦਆ ਦੜ ਦ ਸਨਦਰ ਮਕਬਲ ਦਖ: ਲਬ ਦ ਗਰਉਡ ਅਦਰ 64ਵ ਸਲ ਦਆ ਰਚਕ ਖਡ (ਜਨਵਰੀ 2022).