ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਨ

ਇਬੁਪਰੋਫੇਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਓਵਰ-ਦਿ-ਕਾ counterਂਟਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ, ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਈਬਿrਪ੍ਰੋਫਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਇਕ ਚੰਗੀ-ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ.

ਮੁ toਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਖ਼ੂਨ ਹੈ. ਫੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਗੋਲੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ

 • ਮਾੜੀ ਭੁੱਖ
 • ਉਲਟੀਆਂ
 • ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀ
 • ਉਲਟੀ ਖੂਨ
 • ਪੇਟ ਦਰਦ
 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
 • ਕਮਜ਼ੋਰੀ
 • ਸੁਸਤ

  ਨਿਦਾਨ

  ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ' ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

  ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ.

  ਇਲਾਜ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾੜੀ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ.
 • ਚਾਲੂ ਚਾਰਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ (2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ).
 • ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਅਨੀਮੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਕਰਲਫੇਟ (ਕੈਰਾਫੇਟ), ਸਿਮਟਾਈਡਾਈਨ (ਟੈਗਮੇਟੀ) ਜਾਂ ਫੋਮੋਟਾਈਡਾਈਨ (ਪੈਪਸੀਡੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
 • 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਹਰਾਓ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

  ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ

  ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

  ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ. ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਟੇਰੀ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੇਖੋ.

  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ storedੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

  ਆਈਬਿrਪ੍ਰੋਫੈਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸੁਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

  ਆਈਬਿrਪ੍ਰੋਫੈਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਸਟੀਰੌਇਡਅਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੈਟਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ (ਐਨਐਸਏਆਈਡੀਐਸ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਜਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਨ ਐਸ ਏ ਆਈ ਡੀ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੇਡਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੇਡਿਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਆਮ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ. ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਦਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ. ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਹੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ.

  NSAIDs ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁ reasonਲਾ ਕਾਰਨ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੇਡਿਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੇਡਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਘੱਟ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਐਨਐਸਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੋਜਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੇਡਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਸੋਜਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੇਡਿਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ ਆਮ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪਾਲਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ.

  ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਉਲਟੀਆਂ
 • ਦਬਾਅ
 • ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ
 • ਦਸਤ
 • ਠੋਕਰ

  ਬਿੱਲੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.

  ਇਲਾਜ

  ਇਲਾਜ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਲਈ ਆਈਬੁਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ (100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਹੈ. ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੁਰਾਕ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ (300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਹੈ. ਸਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

  ਜੇ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਚਾਰਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

  ਪੇਟ ਦੇ ਫੋੜੇ ਲਈ

 • ਨਾੜੀ ਤਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮੋਟੀਡੀਨ (ਪੈਪਸੀਡੀ), ਸਿਮਟਾਈਡਾਈਨ (ਟੈਗਮੇਟੀ), ਮਿਸੋਪ੍ਰੋਸਟੋਲ (ਸਾਇਟੋਟੇਸੀ) ਅਤੇ ਸੁਕਰਲਫੇਟ (ਕੈਰਾਫੇਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
 • ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਅਲਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੋੜੇ ਹੋਣ. ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਲਾਗ (ਪੈਰੀਟੋਨਾਈਟਿਸ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ.

  ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ

 • ਜੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਨਾੜੀ ਦੇ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
 • ਨਿਰੰਤਰ ਨਾੜੀ ਤਰਲ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ.
 • ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਨਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀ-ਕਨਵਲੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਜ਼ੈਪਮ, ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.