ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਸੌਖਾ methodੰਗ ਹੈ ਆਮ ਬਾਥਰੂਮ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ. ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲੋ. ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਲੋ. ਦੋ ਨੰਬਰ ਘਟਾਓ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏਗਾ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਹੈ?


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: 20 Things to do in Rome, Italy Travel Guide (ਜਨਵਰੀ 2022).