ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (ਭੰਗ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ)

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (ਭੰਗ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ)

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੰਗ

ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾੱਨਬੀਨੋਲ ਜਾਂ ਟੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਭੰਗ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਹਾਸ਼ੀਸ, ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਐਚਸੀ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲਾ, ਪੌਦਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱinਿਆ ਗਿਆ ਰਾਲ ਹੈ.

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿਗਰਟਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਭੰਗ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ, ਮਾਲਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਜੁਆਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ "ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ." ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਐਚਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ THC ਬਾਹਰ ਕੱ excਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਭੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ 1.5 ਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਭੰਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਭੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਚੇ ਟੀਐਚਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਕੋਕੇਨ ਇਨ ਕੁੱਤੇ

ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੋਕੀਨ ਦੇਵੇ. ਕੁੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਕੀਨ ਜਾਂ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਕੋਕੀਨ ਪੇਟ, ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਕੀਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਦੀ ਘਾਤਕ ਖੁਰਾਕ 25 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ. ਕੋਕੇਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੀ ਸੁਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਇਲਾਜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਲਟੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਕੀਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਾੜੀ ਤਰਲ ਅਤੇ ਸੈਡੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਹੈ. ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਔਰਤ ਨ ਸਮਜ ਵਚ ਪਹਲ ਹ ਨਹ ਮਲ ਰਹ ਸਤਕਰ, ਕਰਪ ਕਰਕ ਇਹ ਕਮ ਨ ਕਰ (ਦਸੰਬਰ 2021).